O Akademii Sensu image
Akademia Sensu to miejsce rozwoju egzystencjalnego, którego głównym celem jest edukacja w zakresie Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej oraz szerzenie myśli logoterapeutycznej.

Miejsce to powstało z inicjatywy dwójki psychoterapeutów - Jakuba Mikołajczaka oraz ​Ewy Polak​​​

W ramach Akademii realizowany jest:

1.

Intensywna Terapia Grupowa dla każdego człowieka zainteresowanego poszukiwaniem sensu istnienia i zgody na prawdziwego siebie.

2.

Roczny Kurs, skierowany m. in. do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, coachów, trenerów czy osób duchownych, zainteresowanych tematyką poszukiwania sensu życia.

Udział w kursie to okazja do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej w indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi.


"Być człowiekiem to znaczy być odpowiedzialnym za wypełnienie potencjału sensu, tkwiącego nieodłącznie w każdej sytuacji życiowej."

Viktor Frankl